2016 рік

Оголошення
про проведення Тендеру щодо закупівлі поточного ремонту покрівлі виробничої будівлі за адресою: м Ніжин. Вул.. Московська,


1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернігівськафілія ПАТ«Укртелеком».                                      

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадові особи замовника, уповноваженіздійснюватизв’язок з учасниками
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічнихпитаньТишина Віра Олександрівна  ,провідний  інженер з екологічної безпеки , тел. (0462)  635-354; ел.  пошта vtishina@ ukrtelecom.ua

З організаційнихпитань: Блинохватова Людмила Григорівнаспеціаліст  іззакупівель  групизакупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13, LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                            2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі:послуги з проведення поточного ремонту приміщення ЦОА вул.. Київська,166 м. Прилуки, Чернігівської області.                                 2.2. Термінвиконання: протягом II -кварталу початок III- кварталу 2016 року .

3. Місце, спосіб і строк поданнякомерційнихпропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової ЛюдмилиГригорівни.

3.2. Спосіб надання Тендерної пропозиції:особистоабопоштою.

3.3. Кінцевий строк прийманняпропозицій: до 16 год. 00 хв. 15.06.2016 р.

4. Додатковаінформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у тендері, необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія за підписом керівника компанії) у довільнійформі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозиційнадаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

                                       

Оголошення
про проведення Тендеру щодо закупівлі поточного ремонту приміщення ЦОА  вул.. Жовтнева,57 м. Бахмач,  Чернігівської області.

 1. Замовник:

1.1. Найменування:Чернігівська філія ПАТ«Укртелеком».                                       

1.2. Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадовіособи замовника,уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
прізвище,ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічних питань Тишина Віра Олександрівна  ,провідний  інженер з екологічної безпеки , тел. (0462)  635-354;ел.  пошта vtishina@ ukrtelecom.ua

З організаційних питань: БлинохватоваЛюдмила Григорівна спеціаліст  із закупівель  групи закупівельта логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13, LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                           2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі : послуги з проведення поточного ремонту приміщення ЦОА вул.. Київська,166 м. Прилуки, Чернігівської області.                                 2.2. Термін виконання:протягом II -кварталу початок III- кварталу 2016 року .

3. Місце,спосібі строк подання комерційних пропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.

3.2. Спосіб надання Тендерної пропозиції: особисто або поштою. 

3.3. Кінцевийстрок приймання пропозицій: до 16 год. 00 хв. 09.06.2016 р.

4. Додаткова інформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у тендері,необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія запідписом керівника компанії) у довільній формі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.Оголошення
про проведення Тендеру щодо закупівлі поточного ремонту приміщення ЦОА  вул.. Київська,166 м. Прилуки,  Чернігівської області.


1. Замовник:

1.1. Найменування:Чернігівська філія ПАТ«Укртелеком».                                      

1.2. Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження:14000, м.Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадовіособи замовника,уповноважені здійснювати зв’язокз учасниками
прізвище,ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічних питань Тишина Віра Олександрівна  ,провідний  інженер з екологічної безпеки , тел. (0462) 635-354;ел.  пошта  vtishina@ ukrtelecom.ua

З організаційних питань: БлинохватоваЛюдмила Григорівна спеціаліст  із закупівель групи закупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13, LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                           2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі : послуги з проведення поточного ремонту приміщення ЦОА вул.. Київська,166 м. Прилуки, Чернігівської області.                                 2.2. Термін виконання:протягом II -кварталу початок III- кварталу 2016 року .

3. Місце,спосібі строк подання комерційних пропозицій:

3.1. Місце:14000, м.Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.

3.2. Спосіб надання Тендерної пропозиції: особисто або поштою.

3.3. Кінцевийстрок приймання пропозицій: до 16 год. 00 хв. 03.06.2016р.

4. Додаткова інформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у тендері,необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія запідписом керівника компанії) у довільній формі на електроннуадресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

                                       


Оголошення
про запит цінових пропозицій на закупівлю послуг
з проведення інвентаризації відходів, розробки і отримання паспортів та реєстрових карт об’єктів утворення відходів  у Чернігівській  філії ПАТ «Укртелеком»:


1. Замовник:

1.1. Найменування:Чернігівська філія ПАТ«Укртелеком».                                      

1.2. Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадовіособи замовника,уповноважені здійснювати зв’язокз учасниками
прізвище,ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічних питань Козлова Світлана Олексіївна  ,Інженер з екологічної безпеки , тел. (0462) 635-258; ел.  пошта  SKozlova@ukrtelecom.ua

 

З організаційних питань: БлинохватоваЛюдмила Григорівна спеціаліст  із закупівель групи закупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13, LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                            2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі : послуги з проведення інвентаризації відходів, розробки і отримання паспортів та реєстрових карт об’єктів утворення відходів.                      2.2.Термін виконання: 01.06.2016р. -31.08.2016р.

3. Місце,спосібі строк подання комерційних пропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.

3.2. Спосіб надання цінової пропозиції: скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електроннуадресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

3.3. Кінцевийстрок приймання пропозицій: до 16 год. 00 хв. 19.05.2016 р.

4. Додаткова інформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у запиті цінових пропозицій,необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія запідписом керівника компанії) у довільній формі на електроннуадресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

Запит цінових пропозицій

Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком» запрошує Вас прийняти участь у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю послуг з технічного обслуговування кондиціонерів 

Метою проведення процедури є добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія коштів товариства, відкритість, прозорість закупівлі, об’єктивна та неупереджена оцінка комерційних пропозицій учасників.

Загальна інформація про закупівлю:

1.      Замовник:

1.1.  Найменування: Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» в особі Чернігівської філії.

1.2.  Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3.  Адреса Замовника: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 28                                            

1.4.   Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Напрямок питання

П.І.Б.

Посада

Адреса

Конт. номер тел./факс/ моб.

Електронна адреса

з технічних питань

Тимошенко Станіслав Петрович.

Керівник адміністративно - господарської групи

14000. м. Чернігів, пр. Миру, 28

091-114-91-42                 (0462) 677-601

STimoshenko@ukrtelecom.ua

з організацій-них питань

Блинохватова Людмила Григорівна

 спеціаліст із закупівель та логістики

14000. м. Чернігів, пр.Миру,28

(0462) 675-213               050-953-73-78

LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

2.      Адреса веб-сайта, на якому розміщується інформація про закупівлю:

       http://www.chernigiv.ukrtelecom.ua/about/today/purchases/2015                                                 3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1Найменування предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування кондиціонерів. 

3.2 Кількість найменувань: 98 кондиціонерів.

3.3 Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги,76, проспект Миру,28                                                                                      3.4.Строк поставки товарів або надання послуг:щомісячно

4       Вимоги до цінових пропозицій:

4.2 Спосіб подання цінової пропозиції:

- скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                                   Строк подання цінових пропозицій:

- електронною поштою – до 16 год. 00 хв. 23.04.2016 р;

        - строк дії цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Додатки:

1.     Технічне завдання (Додаток №1).

2.     Комерційна пропозиція (Додаток №2).

 

Начальник фінансово-економічного відділу                                         Черніговської філії  ПАТ «Укртелеком»

 


 

 

 

Халімоненко Н.А.

 

 

Посада 

3.1Найменування предмета закупівлі: послуги з технічного обслуговування кондиціонерів.

3.2 Кількість найменувань: 98 кондиціонерів.

3.3 Місце поставки товару: м. Чернігів, проспект Перемоги,76, проспект Миру,28                                                                                      3.4.Строк поставки товарів або надання послуг:щомісячно

4       Вимоги до цінових пропозицій:

4.2 Спосіб подання цінової пропозиції:

- скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                                   Строк подання цінових пропозицій:

- електронною поштою – до 16 год. 00 хв. 23.04.2016 р;

        - строк дії цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Додатки:

1.     Технічне завдання (Додаток №1).

2.     Комерційна пропозиція (Додаток №2).

 

Начальник фінансово-економічного відділу                                         Черніговської філії  ПАТ «Укртелеком»

 


 

 

 

Халімоненко Н.А.

 

 

Посада

 

ПІБ

 

Підпис

 

 

 

 

 

 

   Додаток №1

 

Технічне завдання

                                                                                                    

Технічні вимоги до предмета закупівлі

 

1. Роботи повинні виконуватись спеціалізованим підприємством, яке має досвід в виконанні робіт даного напрямку, термін дії ліцензії якого дозволяє співпрацювати протягом  терміну дії договору та має найнижчу цінову пропозицію при використанні сучасного обладнання, витратних матеріалів та запчастин, з подальшим гарантійним їх обслуговуванням.

2.Обсяг робіт по обслуговуванню кондиціонерів:

  • перевірка роботи в режимах, які відповідають типу кондиціонера;
  • виміри температурних параметрів;
  • виміри гідравлічних параметрів;
  • перевірка і промивка дренажної системи;
  • перевірка стану електричних плат управління;
  • очистка повітряного фільтру внутрішнього блоку;
  • очистка теплообмінників внутрішнього і зовнішнього блоків;
  • перевірка відсутності протікання холодоагенту;
  • заправка (в разі потреби, за окремим тарифом);

3.Список кондиціонерів, які підлягають технічному обслуговуванню та їх місцерозташування додається.

4.Обслуговування кондиціонерів провести на згідно графіка.

 

 

 Додаток № 2

Цінова пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче

 Учасник не повинен відступати від даної форми.

 Форма подається на фірмовому бланку підприємства 

.                                                                                    

            

Цінова  пропозиція

 

Ми, __________ (назва Учасника), після вивчення запрошення щодо участі у конкурсному відборі постачальників, цим надаємо свою пропозицію на закупівлю: послуг з технічного обслуговування кондиціонерів

 1. Повне найменування Учасника:

 2. Адреса (юридична, місцезнаходження):

 3. Код ЄДРПОУ – (для юридичних осіб):

ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів:

 4. Банківські реквізити:

 5. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, контактний телефон):

 6. Телефон, факс, e-mail :

 7. Контактна особа (П.І.Б., посада особи):

 8. Умови розрахунку: [треба вказати один з двох варіантів, непотрібний видалити]

- аванс у розмірі 30 % від загальної ціни договору(заявки-специфікації) сплачується товариством протягом 7 банківських днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури;

-70 % від загальної ціни договору (заявки-специфікації) товариство сплачує після повного постачання товарів/надання послуг/виконання робіт за договором (заявкою-специфікацією) протягом 20 банківських днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури, підтвердженого оригіналами підписаних первинних документів.                                                                                                                                  - 100 % після повного постачання товарів/надання послуг/виконання робіт протягом 14 календарних днів з дати отримання оригіналу рахунку-фактури, підтвердженого оригіналами підписаних первинних документів.

9. Комерційна пропозиція:

№ п/п

Найменування обладнання

Продуктивність холод/тепло

Електрична потужність

Вартість ТО грн. без 

ПДВ

1

Спліт-система №07

2,1 / 2,2 кВт

0,8/0,8


2

Спліт-система №09

2,5 / 2,8 кВт

1,05/1,02


3

Спліт-система №12

3,5 / 3,9 кВт

1,35/1,35


4

Спліт-система №18

5,0 / 5,5 кВт

1,89/1,82


5

Спліт-система №24

7,0 / 7,6 кВт

2,7/2,73


6

Спліт-система №30

10,1 /11,0 кВт

4,5/4,3


                                                             Всього без ПДВ, грн.

 

                                                              Всього ПДВ 20%, грн.

 

                                                                          Всього з ПДВ. грн.

 

Загальна сума нашої пропозиції становить: ________________________ (прописом) з ПДВ.

11.  Ми надаємо згоду дотримуватись умов нашої пропозиції протягом 30 календарних днів.

12.  Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

13.  Ми даємо згоду, що ціни даного комерційної пропозиції, будуть зафіксовані в договорі, специфікаціях та додаткових угод до договорів на весь термін дії договору.

14.  Ми погоджуємось, що якщо наша пропозиція не буде відповідати вимогам Замовника, Ви маєте право відхилити нашу пропозицію.

15.  Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору і виконати всі умови, передбачені Договором.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 


 

 

 

 

Посада

 

ПІБ

 

Підпис, М.П.
 

ПІБ 

 

Підпис 

 


 Оголошенняпро запит цінових пропозицій на закупівлю послуг з технічного обслуговування кондиціонерів   Чернігівської  філії ПАТ «Укртелеком»:
1. Замовник:
1.1. Найменування:Чернігівська філія ПАТ«Укртелеком».                                        
1.2. Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ: 01189425.
1.3. Місцезнаходження:14000, м.Чернігів, проспект Миру,28 
1.4. Посадовіособи замовника,уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками прізвище,ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):
З технічних питаньТимошенко Станіслав Петрович  , керівник адміністративно господарської групи  , тел. (091)  114-91-42;ел. пошта STimoshenko@ukrtelecom.uaЗ організаційних питань: БлинохватоваЛюдмила Григорівна спеціаліст  із закупівель  групи закупівельта логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13, LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua                                                            2.Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Предмет закупівлі :послуги з технічного обслуговування кондиціонерів         2.2.Термін виконання: 01.03.2016р. -31.12.2016р.
3. Місце,спосібі строк подання комерційних пропозицій:
3.1. Місце:14000, м.Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.
3.2. Спосіб надання цінової пропозиції: скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.
3.3. Кінцевийстрок приймання пропозицій: до 16 год. 00 хв. 23.04.2016 р.
4. Додаткова інформація:
4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у запиті цінових пропозицій,необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія запідписом керівника компанії) у довільній формі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua
4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

                                       


Оголошенняпро запит цінових пропозицій на закупівлю Ламп електричних Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком»:

1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернігівська філія ПАТ"Укртелеком«.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічних питань: Сокор Тарас Євгенійович, інженер, тел. (0462) 63-98-48;ел. пошта TSokor@ukrtelecom.ua

З організаційних питань: Блинохватова Людмила Григорівна спеціаліст із закупівель групи закупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13,LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі:Лампи електричні

2.2. Термін виконання: 01.03.2016р. −28.02.2017р..

3. Місце, спосіб і строк подання комерційних пропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.

3.2. Спосіб надання цінової пропозиції: скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

3.3. Кінцевий строк приймання пропозицій: до 16 год. 00 хв. 24.02.2016 р.

4. Додаткова інформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у запиті цінових пропозицій, необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія за підписом керівника компанії) у довільній формі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

Запит

Оголошенняпро запит цінових пропозицій на закупівлю послуг з впорядкування архіву Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком»:

1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернігівськафілія ПАТ"Укртелеком«.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадові особи замовника, уповноваженіздійснюватизв’язок з учасниками
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічнихпитань: Біліменко Людмила Семенівна, архіваріус, тел. (0462) 63-98-56;ел. пошта: bilimenko@ukrtelecom.ua

З організаційнихпитань: Блинохватова Людмила Григорівнаспеціаліст іззакупівель групизакупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13,LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівліпослуги з впорядкування архіву Чернігівськоїфілії ПАТ «Укртелеком»:

2.2. Термінвиконання: 01.02.2016р. −28.02.2017р..

3. Місце, спосіб і строк поданнякомерційнихпропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової ЛюдмилиГригорівни.

3.2. Спосіб надання цінової пропозиції:сканованідокументи в електронномувигляді з підписомуповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

3.3. Кінцевий строк прийманняпропозицій: до 16 год. 00 хв. 16.02.2016 р.

4. Додатковаінформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у запиті цінових пропозицій, необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія за підписом керівника компанії) у довільнійформі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозиційнадаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

Запит

Оголошенняпро запит цінових пропозицій на закупівлю обладнання для ремонту автоматизованої пожежної та охоронної сигналізації Чернігівській філії ПАТ «Укртелеком»:

1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернігівська філія ПАТ"Укртелеком«.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічних питань: Іващенко Олександр Анатольович, начальник служби пожежної безпеки, тел. (0462) 67-73-73;ел. пошта: oaivaschenko@ukrtelecom.ua

З організаційних питань: Блинохватова Людмила Григорівна спеціаліст із закупівель групи закупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13,LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі обладнання для ремонту автоматизованої пожежної та охоронної сигналізації Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком»:

2.2. Термін виконання: 01.01.2016р. −31.12.2016р..

3. Місце, спосіб і строк подання комерційних пропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.

3.2. Спосіб надання цінової пропозиції: скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

3.3. Кінцевий строк приймання пропозицій: до 16 год. 00 хв. 05.02.2016 р.

4. Додаткова інформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у запиті цінових пропозицій, необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія за підписом керівника компанії) у довільній формі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

Запит

Оголошенняпро запит цінових пропозицій на закупівлю послуг з ремонту автоматизованої пожежної сигналізації в Чернігівській філії ПАТ «Укртелеком»:

1. Замовник:

1.1. Найменування: Чернігівська філія ПАТ"Укртелеком«.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01189425.

1.3. Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, проспект Миру,28

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону/факсу, e-mail):

З технічних питань: Іващенко Олександр Анатольович, начальник служби пожежної безпеки, тел. (0462) 67-73-73;ел. пошта: oaivaschenko@ukrtelecom.ua

З організаційних питань: Блинохватова Людмила Григорівна спеціаліст із закупівель групи закупівель та логістики, тел./факс: (0462) 67-52-13,LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

2.Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Предмет закупівлі послуг з ремонту автоматизованої пожежної безпеки Чернігівської філії ПАТ «Укртелеком»:

2.2. Термін виконання: 01.01.2016р. — 31.12.2016р..

3. Місце, спосіб і строк подання комерційних пропозицій:

3.1. Місце: 14000, м. Чернігів, проспект. Миру, 28 кім. 327, для Блинохватової Людмили Григорівни.

3.2. Спосіб надання цінової пропозиції: скановані документи в електронному вигляді з підписом уповноваженої особи та печаткою; на електронну адресу: LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua.

3.3. Кінцевий строк прийманняпропозицій: до 15 год. 00 хв. 22.01.2016 р.

4. Додаткова інформація:

4.1 Уразі наявності намірів взяти участь у запиті цінових пропозицій, необхідно надіслати відповідний лист (сканована копія за підписом керівника компанії) у довільній формі на електронну адресу LGBlynokhvatova@ukrtelecom.ua

4.2. Детальні умови запиту цінових пропозицій надаються учасникам протягом одного робочого дня з дати отримання листа-запиту, електронною поштою.

ЗапитЧернігівська філія ПАТ «Укртелеком»

Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, Чернiгiв, 14000, проспект Миру, 28